W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie naszego numeru
KRS - 0000302339

Kontakt

507 058 022
512 227 197
info@przyszloscnd.org

Adres

Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica

BANK PEKAO SA
55 1240 5660 1111 0010 4326 7973