W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie naszego numeru
KRS - 0000302339

Nasi Partnerzy

To instytucje, dzięki którym Stowarzyszenie może realizować swoje główne zadanie, jakim jest zapewnienie stałego dostępu naszych niepełnosprawnych podopiecznych do bazy rehabilitacyjno-terapeutycznej:

Urząd Miasta i Gminy Mogielnica

SPZOZ w Mogielnicy

ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

Parafia św. Floriana w Mogielnicy

Kontakt

507 058 022
512 227 197
info@przyszloscnd.org

Adres

Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica

BANK PEKAO SA
55 1240 5660 1111 0010 4326 7973