W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie naszego numeru
KRS - 0000302339

Informacje o nas

„Każdy rodzic marzy o tym, by jego dziecko w przyszłości było kimś znanym, poważanym i wpływowym. My, rodzice dzieci niepełnosprawnych, mamy dużo skromniejsze marzenia. Pragniemy dać naszym dzieciom możliwość funkcjonowania w społeczeństwie oraz jak najczęściej widzieć uśmiech na ich buziach.”

Stowarzyszenie Przyszłość Naszych Dzieci powstało w 2008 r. z inicjatywy grupy rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy postanowili podjąć wspólną walką o przyszłość swoich pociech. Podopieczni stowarzyszenia, zamieszkujący teren powiatu grójeckiego, a w szczególności gminy Mogielnica, obciążeni są niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub dotknięci nieuleczalną chorobą, co w znacznym stopniu utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Fakt, iż nasi podopieczni pochodzą z małych miejscowości (w większości ze wsi) jest również czynnikiem, który w decydujący sposób ogranicza im dostęp do specjalistycznej pomocy oraz utrudnia uczestnictwo w procesie społecznej integracji.

Naszą misją jest więc podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia aktywności życiowej i fizycznej podopiecznych stowarzyszenia oraz wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w pokonywaniu trudności życiowych. Organizujemy różne formy i metody rehabilitacji wspomagające rozwój intelektualny i fizyczny naszych dzieci, prowadzimy działania integrujące osoby niepełnosprawne z różnymi środowiskami, dążymy do likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i gospodarczym.

Kontakt

507 058 022
512 227 197
info@przyszloscnd.org

Adres

Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica

BANK PEKAO SA
55 1240 5660 1111 0010 4326 7973