W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie naszego numeru
KRS - 0000302339

Projekty

Stowarzyszenie realizuje własne projekty, jak również włącza się w wydarzenia inicjowane przez inne podmioty. Nasza podstawowa działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do stałych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla naszych podopiecznych. W trosce o wszechstronny rozwój naszych dzieci staramy się także organizować integracyjne imprezy okolicznościowe i pikniki rodzinne, wycieczki, wyjazdy oraz zajęcia edukacyjne.

Poniżej lista wybranych projektów:

Marzenia

Olimpiada integracyjna

Aktywności

Ćwicząc ciało i umysł

Finanse

Jedno niebo

Radosna gwiazdka

Wycieczki

Kontakt

507 058 022
512 227 197
info@przyszloscnd.org

Adres

Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica

BANK PEKAO SA
55 1240 5660 1111 0010 4326 7973