W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie naszego numeru
KRS - 0000302339

Wspieraj nas

ZBUDUJMY RAZEM PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI!
Osiągnięcie sukcesu w realizacji naszych celów nie jest możliwe bez pomocy ludzi wrażliwych na cierpienie drugiego człowieka. Dołącz do grona naszych przyjaciół i wspieraj nasze działania przez cały rok. Możesz nas wspierać rzeczowo, finansowo lub poprzez wolontariat oferując swoją wiedzę i czas wolny. Będziemy ogromnie wdzięczni za każdy rodzaj pomocy!

WSPARCIE FINANSOWE
Nasza działalność finansowana jest z pozyskanych dotacji i funduszy w ramach konkursów kierowanych do organizacji pozarządowych, 1% podatku dochodowego przekazywanego od osób fizycznych oraz darowizn pieniężnych od naszych przyjaciół, partnerów i życzliwych nam osób. Zarząd i członkowie stowarzyszenia wykonują swoje obowiązki w 100% społecznie.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc finansową – zarówno jednorazową, jak i w postaci stałego sponsoringu. Każdy darczyńca otrzyma od nas specjalne podziękowania. W zamian możemy zaoferować również reklamę na naszej stronie internetowej oraz w trakcie organizowanych przez nas imprez okolicznościowych.

Chętni, którzy chcą nas wesprzeć mogą dokonywać wpłat na rachunek:
BANK PEKAO SA: 55 1240 5660 1111 0010 4326 7973

JEDEN PROCENT PODATKU
Stowarzyszenie „Przyszłość Naszych Dzieci” posiada status organizacji pożytku publicznego, dlatego też zachęcamy wszystkich do przekazania nam 1% kwoty należnego podatku za dany rok rozliczeniowy.

WSPARCIE RZECZOWE
Będziemy wdzięczny za każde wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia świetlicy terapeutycznej, pomocy szkolnych oraz przedmiotów, które przeznaczymy na loterie fantowe, licytację lub nagrody w organizowanych przez nas konkursach i turniejach.

WOLONTARIAT
Chętnie przyjmiemy do naszego grona osoby gotowe wspomóc ideę stowarzyszenia własnymi pomysłami i zaangażowaniem. Zapraszamy do współpracy wszystkich wolontariuszy, którzy chcą uczestniczyć w realizacji projektów społecznych, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Poszukujemy m.in. osób chętnych do prowadzenia zajęć świetlicowych (terapeutycznych) z dziećmi niepełnosprawnymi w roku szkolnym i podczas wakacji.

Przyjdź do nas, jeśli masz pomysł na zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe lub po prostu szukasz ludzi, z którymi chciałbyś zrobić coś fajnego.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (507-058-022 lub 512-227-197).

Kontakt

507 058 022
512 227 197
info@przyszloscnd.org

Adres

Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica

BANK PEKAO SA
55 1240 5660 1111 0010 4326 7973